مطالب مرتبط:

برخورد بالگرد نظامی با یک ساختمان در میدان هوایی شیندند هرات

پیام آفتاب: یک فروند هلی کوپتر نیروهای هوایی کشور در اثر مشکل تخنیکی با ساختمانی در میدان هوایی شیندند هرات برخ...

مطالب اخیر