مطالب مرتبط:

ملل متحد با بیش از ۱۲۰۰ خانواده بیجا شده در لوگر کمک کرد

سازمان ملل متحد با بیش از ۱۲۰۰ خانواده بیجا شده در ولایت لوگر، کمک مالی کرد. بر اساس گزارش ها، کمیشنری عالی ساز...

مطالب اخیر