مطالب مرتبط:

اشرف غنی: قانون مبارزه با مواد مخدر عملی شود

رئیس جمهور اشرف غنی از والی ها و سایر مقامات افغان خواسته تا قانون مبارزه با مواد مخدر و برنامه ملی مبارزه با ا...

مطالب اخیر