مطالب مرتبط:

روند صعودی تلفات افراد ملکی به خصوص کودکان در افغانستان هشدار دهنده و شرم آور است

از اول ماه جنوری تا آخر جون سال روان، بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما کشته شدن ۱،۶۰۱ تن و مجروح شدن ۳،۵۶۵ تن ازافراد ملکی را ثبت نموده است

مطالب اخیر