مطالب مرتبط:

جای خالی کابل در نشست سه جانبۀ مسکو در مورد افغانستان

روسیه، چین و پاکستان بدون حضور افغانستان نشستی را در مسکو برگزار می‌کنند تا وضعیت افغانستان را به بررسی بگیرند.

مطالب اخیر