مطالب مرتبط:

آلمان به کمکهای نظامی خود به افغانستان ادامه می دهد

ورزلا فون دیرلاین وزیر دفاع آلمان در یک سفر غیرمترقبه روز پنج...

مطالب اخیر