مطالب مرتبط:

واکنش افغانستان به درخواست پناهندگی اولین خلبان زن افغان از آمریکا

درخواست پناهندگی اولین خلبان زن نیروی هوایی افغانستان از آمر...

مطالب اخیر