مطالب مرتبط:

توزیع کمک به بیجا شدگان ولسوالی شیندند هرات

پیام آفتاب: به بیش از 900 خانواده که اخیرا براثر جنگ های شدید از ولسوالی شیندند هرات بیجاشده اند، کمک های اضطرا...

مطالب اخیر