مطالب مرتبط:

رئیس جمهورغنی به مسوولین ملکی و نظامی ۳۴ ولایت کشور هدایت داد تا با همکاری مشترک، علیه مواد مخدر مبارزه نمایند

مطالب اخیر