مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی با بزرگان قوم قرغیز ولایت بدخشان دیدار کرد

مطالب اخیر