مطالب مرتبط:

در دو هفته گذشته نزدیک به ۶۰۰ تن به اتهام جرایم مختلف در کابل بازداشت شدند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر