مطالب مرتبط:

ارشد: هیچ مادۀ توافقنامۀ صلح حکومت و حزب اسلامی عملی نشده‎است

برخی از اعضای حزب اسلامی افغانستان ادعا دارند که حکومت در خصوص تطبیق مواد توافقنامه صلح با این حزب به کندی عمل ...

مطالب اخیر