مطالب مرتبط:

افغانستان: پاکستان نمی‌تواند از منابع طبیعی در خط فرضی دیورند استفاده کند

وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید به پاکستان اجازه داده نخواهد شد که از حوزه های رسوبی و ساختمان های مشتر...

مطالب اخیر