مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: ما شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستیم

مطالب اخیر