مطالب مرتبط:

روسیه در حال تکرار اشتباهات گذشته خود در افغانستان است

مجلس نمایندگان با توجه به حمایت های اخیر روسیه از طالبان می گوید که روسیه در حال تکرار اشتباهات گذشته خود در اف...

مطالب اخیر