مطالب مرتبط:

بازخوانی سیاست خارجی افغانستان؛ ۳۷ سال پس از تهاجم شوروی

ورود ارتش سرخ به افغانستان در ۲۷ دسامبر ۱۹۷۹، به منزله پایان دوره تنش‌زدایی در جنگ سرد تلقی شد. واکنش‌ها در سطح...

مطالب اخیر