مطالب مرتبط:

کاراعمار پارک صنعتی پکتیا باید آغاز شود!

  بگفته مسئولین اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا ، برای تولیدات داخلی و سکتور خصوصی به پارک صنعتی نیاز هست... نصی...

مطالب اخیر