مطالب مرتبط:

۶۵ پروژه برنامه همبستگی ملی در کنر به بهره برداری رسید

مقامات محلی کنر در شرق کشور اعلام کردند که ۶۵ پروژه برنامه همبستگی ملی مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات به هزینه ...

مطالب اخیر