مطالب مرتبط:

ولسی جرگه نشست مسکو در مورد افغانستان را مداخله خواند

ولسی جرگه نشستی سه جانبه مسکو در مورد افغانستان را مداخله آشکار در امور این کشور می خواند. عبدالروف ابراهیمی در...

مطالب اخیر