مطالب مرتبط:

برگزاری نشست در روسیه مداخله آشکار این کشور در امور افغانستان است

مجلس نمایندگان اعلام کرد که برگزاری نشستی در مسکو پیرامون افغانستان، مداخله این کشور در امور افغانستان است.

مطالب اخیر