مطالب مرتبط:

چهار غیرنظامی در غور از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر