مطالب مرتبط:

امنیت ملی افغانستان یک گروه سارقین مسلح را بازداشت کرده‎است

امنیت ملی افغانستان یک گروه سارقین مسلح را بازداشت کرده است. در خبرنامه این اداره آمده است که امنیت ملی یک گروه...

مطالب اخیر