مطالب مرتبط:

ولسی جرگه ۶ جدی روز تجاوز اتحاد شوروی سابق را تقبیح کرد

ولسی جرگه افغانستان ۶ جدی روز تجاوز اتحاد شوروی سابق بالای افغانستان را تقبیح کرد. عبدالروف ابراهیمی رئیس این ج...

مطالب اخیر