مطالب مرتبط:

احداث سب استیشن ۲۲۰/۲۰ کیلوولت در پل علم ولایت لوگر

وزارت آب و انرژی از احداث احداث سب استیشن ۲۲۰/۲۰ کیلوولت در پل علم ولایت لوگر و تمدید لین انتقال ۲۲۰ کیلوولت از...

مطالب اخیر