مطالب مرتبط:

برگزاری دوره آموزش بازیگری تئاتر وسینما در ولسوالی گذره

مؤسسه تئاتر اشک و لبخند دوره آموزش مقدماتی بازیگری را بصورت رایگان برای جوانان و نوجوانان برگزار می کند.

مطالب اخیر