مطالب مرتبط:

یک گروپ افراد در کابل که با لباس پولیس و امنیت ملی دست به سرقت منازل می زدند، بازداشت شد

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر