مطالب مرتبط:

آیا 6 جدی 1395 همان 6 جدی 1357 است؟

37 سال پیش در چنین روزهایی بود که ارتش سرخ از زمین و هوا، کابل و دیگر ولایات بزرگ را هدف حملات موشکی خود قرار د...

مطالب اخیر