مطالب مرتبط:

هر ملتی باید روی پای خود بایستد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( )، امسال ششم جدی، سی و هفتمین سالروز اشغال نظامی افغانستان توسط قوای نظام...

مطالب اخیر