مطالب مرتبط:

کار ساخت چهار باب مکتب در باميان پس از ده سال تکميل گرديد

باميان (پژواک،٦جد...

مطالب اخیر