مطالب مرتبط:

سوء قصد به جان آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت هلمند

حمله زمانی صورت گرفت که آمر امنیت فرماندهی پولیس برای راه اندازی یک عملیات برای بازگشایی شاهراه قندهار – هلمند ...

مطالب اخیر