مطالب مرتبط:

فرمانده نیروهای طالبان در جنگ قندوز کشته شد

ملا فيروز جهادي؛ قومندان مشهور گروه طالبان که فرماندهی جنگ قندوز را به عهده داشت به همراه ۵ تروریست دیگر صبح ام...

مطالب اخیر