مطالب مرتبط:

بازداشت دزدان مسلحی که در کابل با استفاده از نام نهادهای دولتی فعالیت می کردند

نیروهای امنیت ملی یک گروه حرفه‌یی از دزدان مسلح را که از نام نهادهای امنیتی و عدلی سوء استفاده می‌کردند، بازداشت نموده‌اند.

مطالب اخیر