مطالب مرتبط:

شهردار سرپل: امسال 12 میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است

پیام آفتاب: مسئولان در ریاست شهرداری سرپل در شمال کشور از افزایش عواید مالی این اداره در سال جاری خبر داده می گ...

مطالب اخیر