مطالب مرتبط:

وقوع یک حملۀ انتحاری در هلمند

یک حملۀ انتحاری در شهر لشکرگاه ولایت هلمند رخ داده‌است.

مطالب اخیر