مطالب مرتبط:

واکنش احساساتی نور مایه پشیمانی می شود

جناب محترم جنرال عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان با رییس جمهور برحال کشور داخل مذاکر...

مطالب اخیر