مطالب مرتبط:

نیروهای امنیتی تنها ۴۰ درصد خاک چهار ولایت راهبردی را در کنترول دارند

یافته های یک رسانه نشان می دهد که نیروهای امنیتی در چهار ولایت راهبردی کشور تنها بالای نزدیک به چهل درصد خاک ای...

مطالب اخیر