مطالب مرتبط:

رکاب زنان افغان در مسابقات بین المللی در پاکستان مقام اول تا چهارم را کسب کردند

ورزش‌کاران بایسکل‌رانی افغانستان در مسابقات بین‌المللی این رشته در پاکستان توانستند مقام‌های اول، دوم، سوم و چهارم را از آن خود سازند.

مطالب اخیر