مطالب مرتبط:

فعالیت کمیته های ولایتی شورای عالی صلح تعلیق شده است

در حال حاضر فعالیت های کمیته های صلح در ولایات نیز به تعلیق افتاده است که نگرانی های زیادی را بوجود آورده است.

مطالب اخیر