مطالب مرتبط:

دیورند، سرمایه سیاسی مهره های سوخته؟

کرزی حق ندارد مانند پادشاهان خودخوانده ای که خود را ظل الله می پنداشتند و تمام افغانستان و مردمان آن را ملک بلا...

مطالب اخیر