مطالب مرتبط:

یازده قرارداد به ارزش بیش از دو نیم ملیارد افغانی منظور شد

کمیسیون تدارکات ملی به رهبری رییس جمهور افغانستان ۱۱ قرارداد را به ارزش بیش از دونیم ملیارد افغانی منظورکرد.

مطالب اخیر