مطالب مرتبط:

مواد انفجاری حادثه دهمزنگ فقط در اختیار دولت‌هاست

ریاست امنیت ملی افغانستان در گزارشی اعلام کرد که مواد بکار رفته در انفجار دو روز گذشته در میان تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی در میدان دهمزنگ، فقط در اختیار دولت‌ها قرار دارد

مطالب اخیر