مطالب مرتبط:

بهره برداری از اولین جاده خورشیدی در فرانسه

اولین جاده خورشیدی جهان به طول یک کیلومتر در منطقه روستایی واقع در نرماندی فرانسه به بهره‌برداری رسید. اولین جا...

مطالب اخیر