مطالب مرتبط:

ادامه عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در ولایت های قندوز و فاریاب

مسوولان در شمال کشور می گوید که درجریان دو عملیات جداگانه زمس...

مطالب اخیر