مطالب مرتبط:

قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان تایید شد

طرح قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان با تغییرهای اندکی از سوی مجلس سنای افغانستان امروز (یکشنبه، پنجم جدی) ت...

مطالب اخیر