مطالب مرتبط:

رئیس جمهور: جلب سرمایه گذاری ها نیاز به بیمه دارد

رئیس جمهور با بیان اینکه جلب سرمایه گذاری ها نیاز به بیمه دارد چون بدون بیمه و گرانتی، سرمایه گذاری دشوار است، ...

مطالب اخیر