مطالب مرتبط:

امنیت ملی کشور یک تن را از چنگ اختطافچی رها کرد

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر