مطالب مرتبط:

طالبان پروژه آمریکا در منطقه هستند

باوجودیکه آمریکایی ها سال ها را در افغانستان به بهانه از بین بردن و مهار طالبان سپری کردند، طالبان روز بروز قوت...

مطالب اخیر