مطالب مرتبط:

مجلس سنا قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تایید کرد

خبرگزاری بخدی - تازه ترين رويدادها و خبرهای افغانستان، منطقه و جهانa

مطالب اخیر