مطالب مرتبط:

چرا معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می‌آورند؟

حکومت افغانستان یکبار دیگر جمع آوری معتادین مواد مخدر را به هدف تداوی در شهر کابل از سرگرفته است. به اساس معلوم...

مطالب اخیر