مطالب مرتبط:

گفتمان جمعيت را بايد همگانى ساخت

با توجه به كنش ها و واكنش هاى شخصيت هاى اجتماعى، سياسى و تجارتى حزب جمعيت، اكنون زمان آن رسيده است كه گفتمان مد...

مطالب اخیر